Sisteme de răcire naturală COOL-PHASE

COOL-PHASE este un sistem de răcire naturală şi ventilaţie utilizând baterii termice ce conţin un material cu schimbare de fază pentru a menţine confortul termic şi calitatea ridicată a aerului la interior cu consum minim de energie.

COOL-PHASE combină aportul de aer proaspăt cu răcirea aerului interior, menţinând astfel în permanenţă calitatea ridicată a aerului la interior şi contribuind la un mediu interior sănătos şi confortabil.

 • Aer proaspăt şi conform termic permanent prin monitorizarea calităţii aerului şi control inteligent
 • Costuri de funcţionare şi menţinere foarte scăzute; fără compresor, pompă sau alte componente cu consum sporit de energie
 • Soluţie sustenabilă şi ecologică fără agenţi de refrigerare
 • Concept modular şi flexibil ce poate fi instalat în orice tip de spaţiu interior sau integrat în orice tip de sistem existent sau nou de ventilaţie sau răcire a aerului
 • Fără unităţi exterioare, permiţând instalarea în spaţii în care accesul exterior este dificil şi eliminând zgomotele de la exterior

COOL-PHASE nu este conceput pentru a răci spaţiul interior precum un sistem de condiţionare a aerului, care este de regulă menit să menţină o temperatură constantă la interior. COOL-PHASE menţine temperatura necesară la interior cu o marjă de ± 20% dar cu un consum de aproximativ 10% din cel al unui sistem de condiţionare a aerului. Atunci când este necesară menţinerea temperaturii interioare în limite stricte, COOL-PHASE poate fi utilizat în combinaţie cu un sistem convenţional de condiţionare a aerului pentru a reduce semnificativ consumului global de energie.

Racire naturala si ventilare
Racire
Baterie termică modulară. Având rolul de schimbător de căldură, bateria termică cedează sau preia căldura din aer. Fără componente în mişcare, bateria termică nu foloseşte energie electrică, prezintă fiabilitate ridicată şi durată de viaţă prelungită, şi necesită menţinere minimă.

Carcasă şi difuzoare. Difuzoarele de aer sunt integrate în carcasa sistemului COOL-PHASE pentru a produce o circulaţie uniform distribuită a curenţilor de aer în spaţiul interior şi a evita astfel curenţi inconfortabili.

Unitate de tratare a aerului. Prevăzută cu ventilator eficient energetic, actuator, senzori şi sistem de control inteligent pentru monitorizarea calităţii aerului, temperaturii şi umidităţii, unitatea de tratare a aerului controlează debitul de aer şi cantitatea de energie eliberată sau stocată de bateria termică.

Modul de recirculare. Un filtru purifică aerul introdus dinspre exterior şi aerul recirculat de la interior. Clapetele de reglare controlează volumul de aer proaspăt şi cel de aer recirculat pentru a menţine calitatea optimă a aerului în spaţiul interior. Sistemul COOL-PHASE foloseşte senzori de presiune pentru a indica atunci când este nevoie de curăţarea sau înlocuirea filtrului.

Conductă de ventilaţie. O conductă izolată acustic conectează sistemul COOL-PHASE de gura de preluare a aerului exterior.

Grile de evacuare. Acestea sunt necesare pentru a permite evacuarea aerului uzat.

Interfaţă de control. Prevăzută cu senzori de temperatură şi CO2, permite controlul manual al sistemului COOL-PHASE şi reglarea debitului de ventilare.

Racire

Sistemul COOL-PHASE monitorizează temperatura interioară, temperatura exterioară, nivelul de CO2 la interior şi umiditatea aerului interior. Prin intermediul unităţii de tratare a aerului şi al unui sistem de control automat inteligent, COOL-PHASE ventilează, răceşte sau încălzeşte spaţiul interior pentru a crea în permanenţă un mediu confortabil.

COOL-PHASE foloseşte baterii termice pentru a capta şi stoca energie termică. Bateriile termice utilizează căldura latentă a materialului cu schimbare de fază şi sunt încărcate/descărcate de aerul care le parcurge, eliberând energie atunci când este necesar.

Aerul exterior prezintă variaţii de temperatură între zi şi noapte. Atunci când spaţiul nu este utilizat pe timpul nopţii, aerul exterior rece parcurge bateriile termice reîncărcându-le şi disipând căldura acumulată în timpul zilei precedente. Sistemul COOL-PHASE îşi modifică rata şi durata de încărcare în funcţie de temperatura aerului exterior, oprindu-se atunci când bateriile termice ajung la capacitatea maximă. În plus, acest proces determină şi răcirea spaţiului interior, crescând efectul de răcire pentru ziua următoare. Energia de răcire stocată de baterii este apoi utilizată în timpul zilei următoare pentru a răci spaţiul interior atât cât este necesar pentru a menţine confortul termic.

Racire si ventilatie

Ventilare

A – Operare: acest mod intră în funcţiune când concentraţia de CO2 din spaţiul interior creşte peste nivelul considerat optim. Sistemul deschide clapetele de reglare şi variază viteza ventilatorului până când se atinge concentraţia de CO2 dorită. Astfel se realizează ventilarea şi răcirea aerului interior.

B – Aer proaspăt: este introdus direct în spaţiul interior prin unitatea de filtrare.

C – Distribuţie: aerul este distribuit în spaţul interior prin grile sau difuzoare în funcţie de model.

 

Racire si ventilatieVentilare şi răcire

A – Operare: acest mod intră în funcţiune când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară dar diferenţa de temperatură între interior şi exterior este insuficientă pentru a răci aerul interior.

B – Aer proaspăt: aerul exterior parcurge bateriile termice pentru a-şi scădea temperatura şi a răci astfel spaţiul interior.

C – Distribuţie: aerul este distribuit în spaţul interior prin grile sau difuzoare în funcţie de model.

 

Racire si ventilatieRecirculare şi răcire

A – Operare: acest mod intră în funcţiune când temperatura exterioară este mai mare decât temperatura interioară.

B – Recirculare: aerul interior este recirculat prin bateriile termice pentru a fi răcit. Aer proaspăt este introdus de la exterior într-o proporţie suficientă pentru a menţine calitatea aerului la interior.

C – Distribuţie: aerul este distribuit în spaţul interior prin grile sau difuzoare în funcţie de model.

 

Racire si ventilatieÎncălzire

A – Operare: în perioada rece, sistemul COOL-PHASE operează în sens invers, stocând surplusul de căldură şi utilizându-l pentru a încălzi aerul proaspăt introdus de la exterior. Atunci când temperatura interioară atinge valoarea dorită, sau la finalul zilei când un spaţiu interior nu mai este utilizat, aerul cald de la interior este utilizat pentru a încărca bateriile termice.

B – Ventilare: atunci când ventilarea spaţiului este necesară, aerul proaspăt şi rece de la exterior parcurge bateriile termice şi se încălzeşte, crescând apoi temperatura interioară şi reducând astfel necesarul de încălzire şi energia consumată de instalaţia de încălzire.

C – Distribuţie: aerul este distribuit în spaţul interior prin grile sau difuzoare în funcţie de model.

Racire si ventilatieSistemul COOL-PHASE Hybrid permite controlul precis al temperaturii interioare prin utilizarea unei pompe de căldură aer-apă menită să ofere un surplus de energie de încălzire sau de răcire în funcţie de condiţiile exterioare. COOL-PHASE Hybrid este conceput pentru zone climatice cu temperaturi nocturne mai ridicate care nu permit încărcarea suficientă a bateriilor termice ale sistemului COOL-PHASE standard pentru a răci corespunzător aerul interior. COOL-PHASE Hybrid creşte capacitatea de răcire cu 4kW şi capacitatea de încălzire cu 9kW.

 • Control precis al temperaturii interioare cu o toleranţă de ± 2°C
 • Încărcarea bateriilor termice indiferent de condiţiile exterioare
 • Răcire sau încălzire directă după consumarea bateriilor termice
 • Reducerea numărului de unităţi COOL-PHASE dintr-o instalaţie
 • Utilizare individuală sau integrare în sistem BMS

Sistemul COOL-PHASE poate fi instalat:

 • Aparent la plafon, cu iluminat LED decorativ ce semnalizează încărcarea termică a sistemului pe timpul zilei
 • Aparent pe structuri expuse, cu grile de ventilare suplimentare special concepute pentru integrare arhitecturală
 • Înglobat în plafon fals, atunci când cavitatea plafonului fals are o înălţime minimă de 450mm; distribuţia aerului la interior se realizează cu grile de plafon